Chính sách phân phối

Kính thưa Qúy Khách hàng

Công ty có 2 sự hỗ trợ ưu đãi dành cho Qúy Khách hàng

1. PHIỀU TẶNG GIẢM GIÁ

2. ĐIỀU CHỈNH TĂNG 10% CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

Vui lòng xem chi tiết dưới đây

Chú giải & Quy định:

Khi Qúy NPP đặt hàng có giá trị thanh toán từ 14 triệu đồng ( tức sau khi trừ các mức Chiếu khấu+

% thưởng ), trong thùng hàng giao, nhân viên công ty sẽ gởi đính kèm một PHIẾU TẶNG bên trong thùng hàng.

Trong trường hợp nếu quý NPP không nhận được vui lòng liên hệ nhân viên phụ trách để hỏi lại hay gọi

điện số : +84 028 39760414 để được hỗ trợ.

Như vậy nếu NPP đặt hàng có tổng giá trị thanh toán theo cấp số nhân của 14 triệu đồng, sẽ được tặng

tổng số phiếu  theo cấp nhân tương ứng.

Vì dụ: đơn hàng tổng giá trị thanh toán từ 28 triệu đồng ( 14triệu đ x2), Qúy NPP sẽ được tặng 2 phiếu tặng

giảm giá, Qúy NPP có thể áp dụng giảm trừ mỗi phiếu cho một đơn hàng vào thời điểm yêu cầu tùy muốn.

( Mỗi phiếu chỉ được áp dụng giảm cho 1 đơn hàng phát sinh.)

Thời hạn có giá trị quy đổi đến hết ngày 31/12/2018 

Kính chúc Anh ,chị -NPP nhiều sức khỏe và đạt nhiều thành công.

 

 

Tải file đính kèm
Thông tin danh muc sản phẩm