Gel Cepasil - làm mờ, phẳng sẹo và ngăn ngừa sẹo hình thành